10.02.2018 Taler Anett Andersen

Velkommen til Adventistkirken lørdag 10.2.18.
Klokken 10.00 Bibelstudiet: Forvaltning
Klokken 11.15 Gudstjeneste. Taler: Anett Andersen

Anett Andersen er fra Adventistkirken Kristiansand, en aktiv og varm kristen. Hun er i Mandal kjent som tidligere sykepleier ved gamle Mandal Sykehus. Hun deler følgende tanker inn mot gudstjenesten:

«Har du noen gang fått spørsmålet; Hvem identifiserer du deg med i bibelen?
Jeg har fått spørsmålet mange ganger, men jeg har liksom aldri funnet et godt svar.
Jeg er ikke kvinnen ved brønnen, jeg har aldri vært så frimodig som hun ble, jeg er heller ikke Maria Magdalena og jeg er ikke engang Martha, for hun var flink på kjøkkenet. Jeg er heller ikke spontan og impulsiv som Peter. Og jeg har ikke som Paulus, en voldsom omvendelseserfaring,
Jeg er ikke engang tvileren Tomas, for selv om jeg til tider kan tvile, så er jeg vel heller godtroende og lettlurt.
Men sist jeg ble spurt om hvem jeg likner på i bibelen, slo svaret ned i meg. Selvfølgelig! Jeg er Eva! Eva, som var lettlurt og som rotet det til, og mange andre måtte bære konsekvensene av hennes valg. Men hun ga ikke opp! Hva ga henne motet til å gå videre?
Jeg bestemte meg for å lese om Eva og finne ut mer. Dette er bakgrunnen for det jeg vil dele på gudstjenesten den 10. februar.»

Anett deler også følgende Bibeltekst for sin tale:
«Velsign Herren, min sjel!
Glem ikke alt det gode han gjør.
Han tilgir all din skyld
og leger alle dine sykdommer.
Han frir ditt liv fra graven
og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.»
Salmene 103:2-4

Kom og kjenn på sabbatshvilen.

Bild könnte enthalten: Nacht und Himmel

23.09.2017 Høstmøte i Grimstad

Arendal Adventistkirke hilser:
Velkommen til Høstmøter
på Sørlandet!
Sabbaten 23/09 i Grimstad Frikirke,
Skonnertveien 12, Grimstad!

Hvordan vinne veien?
Sving av fra E18 og inn på fv 420 (ved Circle K Bensinstasjon og MacDonald’s).
Følg fv 420 mot sentrum. Sving til venstre i 3.rundkjøring og følg Skonnertveien
oppover til du ser Grimstad Frikirke på høyre side.
Gjestetaler: Pastor Willy Aronsen,
hjemvendt nordmann og nyvalgt Avdelingsleder i DNU
med ansvar for Misjonsarbeid, Innvandring og Pastorer.
Gjestetalere for barna: Rebecca og Ole Martin Hofseth,
barnepedagoger med tjenestetid i SABU, – pluss hjelpere fra Arendal mght.
Dessuten: Godt fellesskap, god musikk og god mat.
Program for dagen:
Kl.10:30: Sabbatsskole, voksne/ungdom: «Sjelesørgeren Paulus».
Sabbatsskoleklasser for ulike barnegrupper.
Kl.12:00: Gudstjeneste – for barn, ungdom og voksne samlet.
Willy Aronsen taler og synger.
Tema: «Følg med i trygge spor.»
Kl.13:30: Velsmakende Lunsj.
Kl.15:00: Møte for voksne og ungdom.
Willy Aronsen taler og synger: «Levende Fellesskap»
Kl.15:00: Møte/Tur for barna med Rebecca, Ole Martin m.fl.
Kl.16:00: Velsmakende dessert.
Kl.16:30: Avslutningsprogram: «Farvel på Musikkens Vinger»
Allsang, kor, solister, instrumentalister.
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!