23.09.2017 Høstmøte i Grimstad

Arendal Adventistkirke hilser:
Velkommen til Høstmøter
på Sørlandet!
Sabbaten 23/09 i Grimstad Frikirke,
Skonnertveien 12, Grimstad!

Hvordan vinne veien?
Sving av fra E18 og inn på fv 420 (ved Circle K Bensinstasjon og MacDonald’s).
Følg fv 420 mot sentrum. Sving til venstre i 3.rundkjøring og følg Skonnertveien
oppover til du ser Grimstad Frikirke på høyre side.
Gjestetaler: Pastor Willy Aronsen,
hjemvendt nordmann og nyvalgt Avdelingsleder i DNU
med ansvar for Misjonsarbeid, Innvandring og Pastorer.
Gjestetalere for barna: Rebecca og Ole Martin Hofseth,
barnepedagoger med tjenestetid i SABU, – pluss hjelpere fra Arendal mght.
Dessuten: Godt fellesskap, god musikk og god mat.
Program for dagen:
Kl.10:30: Sabbatsskole, voksne/ungdom: «Sjelesørgeren Paulus».
Sabbatsskoleklasser for ulike barnegrupper.
Kl.12:00: Gudstjeneste – for barn, ungdom og voksne samlet.
Willy Aronsen taler og synger.
Tema: «Følg med i trygge spor.»
Kl.13:30: Velsmakende Lunsj.
Kl.15:00: Møte for voksne og ungdom.
Willy Aronsen taler og synger: «Levende Fellesskap»
Kl.15:00: Møte/Tur for barna med Rebecca, Ole Martin m.fl.
Kl.16:00: Velsmakende dessert.
Kl.16:30: Avslutningsprogram: «Farvel på Musikkens Vinger»
Allsang, kor, solister, instrumentalister.
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

28.08.2017 kl.18.00 – 20.00 Helseforedrag og smaksprøver på vegetarmat

I forbindelse med Folkehelseuga 2017 arrangerer Adventistkirken en åpen kveld for alle, med både helseforedrag og smaksprøver på vegetariske matretter.

Heidi Ranvik Jensen er psykiater og arbetder ved en spesialisert traumepoliklinikk ved Sørlandet Sykehus. Sitt foredrag har hun kalt: «Den indre samtalen – om prestasjonspress og selvmedfølelse.» Det har væert mye fokus i media på unges opplevelse av prestasjonspress og økte angst og drepresjonssymtomer hos spesielt unge jenter. Er ungdomsgenerasjonen bare et speil på uheldige forhold i dagens samfunn? Eller er vi blitt mer sårbare? Det skal handle om psykisk helse, og også litt om selvmedfølelse – viktigheten av å snakke vennlig til seg selv.

Dan Viggo Jensen er fastlege i Mandal. Han møter daglig pasienter med ulike medisinske problemstillinger, fra vugge til grav. I sitt foredrag, som han har kalt: «Vanedannende medisiner – himmel eller helvete», vil han snakke litt om våre forventninger til livet , og det å mestre normale livsbelastninger. Han vil også sette søkelys på B-preparater: hvordan de virker, oghva en bør tenke over før en spør legen om å prøve eller fortsette med slike medisiner.

Velkommen!