Velkommen til Adventistkirken Mandal

Velkommen til nettsidene for Adventistkirken i Mandal.

VIKTIG MELDING:

 

Kjære alle søsken og venner i Adventistkirken Mandal.

Som de fleste har fått med seg har smittesituasjonen endret seg i Lindesnes kommune i en slik grad at man har tatt drastiske grep for å stoppe spredningen. Kommunen har derfor avlyst alle kommunale arrangementer en uke og anbefaler alle menigheter å gjøre det samme. Det anbefales å gjennomføre nettmøter der det er mulig.
Det var ekstraordinært styremøte tirsdag 17.11.20 på Zoom, hvor styret enstemmig vedtok å følge kommunens anbefaling. Vi har derfor avlyst samlingene i Kirken sabbatene 21.og 28. november. Alle andre møter i regi av menigheten er også avlyst i kommende uker. Private møter vil være opp til den enkelte å vurdere om er i overensstemmelse med smitterådene. Er i tvil anbefaler vi at du avlyser samlingen.
Vi håper at situasjonen endrer seg raskt til det bedre. Styret vil fortløpende revurdere disse vedtak og gjenåpne kirken så snart det er forsvarlig ut gitte kommunale råd.
 
Med vennlig hilsen menighetssyret.
 

 

 
Vi gleder oss å kunne tilby Bibelstudieklasse til vokse og barn
 

Bibelstudium kl. 10.00

Barnesabbatskole kl. 10.00

Gudstjeneste kl. 11.15

På våre nettsider kan du også se hva som er ukens bibelstudietema og hvis du lurer på noe er det bare å ta kontakt.