10.02.2018 Taler Anett Andersen

Velkommen til Adventistkirken lørdag 10.2.18.
Klokken 10.00 Bibelstudiet: Forvaltning
Klokken 11.15 Gudstjeneste. Taler: Anett Andersen

Anett Andersen er fra Adventistkirken Kristiansand, en aktiv og varm kristen. Hun er i Mandal kjent som tidligere sykepleier ved gamle Mandal Sykehus. Hun deler følgende tanker inn mot gudstjenesten:

«Har du noen gang fått spørsmålet; Hvem identifiserer du deg med i bibelen?
Jeg har fått spørsmålet mange ganger, men jeg har liksom aldri funnet et godt svar.
Jeg er ikke kvinnen ved brønnen, jeg har aldri vært så frimodig som hun ble, jeg er heller ikke Maria Magdalena og jeg er ikke engang Martha, for hun var flink på kjøkkenet. Jeg er heller ikke spontan og impulsiv som Peter. Og jeg har ikke som Paulus, en voldsom omvendelseserfaring,
Jeg er ikke engang tvileren Tomas, for selv om jeg til tider kan tvile, så er jeg vel heller godtroende og lettlurt.
Men sist jeg ble spurt om hvem jeg likner på i bibelen, slo svaret ned i meg. Selvfølgelig! Jeg er Eva! Eva, som var lettlurt og som rotet det til, og mange andre måtte bære konsekvensene av hennes valg. Men hun ga ikke opp! Hva ga henne motet til å gå videre?
Jeg bestemte meg for å lese om Eva og finne ut mer. Dette er bakgrunnen for det jeg vil dele på gudstjenesten den 10. februar.»

Anett deler også følgende Bibeltekst for sin tale:
«Velsign Herren, min sjel!
Glem ikke alt det gode han gjør.
Han tilgir all din skyld
og leger alle dine sykdommer.
Han frir ditt liv fra graven
og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.»
Salmene 103:2-4

Kom og kjenn på sabbatshvilen.

Bild könnte enthalten: Nacht und Himmel